LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 34
W prawidłowo wyregulowanym sprzęgle kłowym suma luzów między zwojami sprężyny dociskowej powinna być

A.
B.
C.
D.