LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2016 (test 2)

Pytanie nr 26
Komplet nowych lemieszy do pługa kosztuje 360 zł. Czas używania lemieszy regenerowanych jest do 1/3 krótszy niż nowych. Jaka może być maksymalna cena lemieszy regenerowanych, aby ich zakup był jeszcze opłacalny?

A.
B.
C.
D.