LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 27
Przystępując do wymiany akumulatorów w ciągniku jak na schemacie, należy w pierwszej kolejności odłączyć przewód z zacisku oznaczonego cyfrą
A.
B.
C.
D.