LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 38
Oceniając jakość montażu łożyska stożkowego, należy przede wszystkim sprawdzić jego

A.
B.
C.
D.