LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 31
Szybsze zużywanie się bocznych pasów rzeźby bieżnika po obu stronach opony jest spowodowane

A.
B.
C.
D.