LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - CZERWIEC 2018 (test 2)

Pytanie nr 1
Glikometr służy do

A.
B.
C.
D.