LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 34
Szczegółowe wykazy czynności demontażowo-montażowych poszczególnych zespołów i części pojazdu rolniczego zawarte są

A.
B.
C.
D.