LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 19
Sprawdzając prawidłowość ustawienia kół zębatych przekładni głównej, należy przed przystąpieniem do pokręcania kołami w celu zaobserwowania śladów ich współpracy, powierzchnię koła talerzowego należy pokryć

A.
B.
C.
D.