LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 28
Przed przystąpieniem do wymiany prowadnic zaworowych w głowicy silnika ciągnikowego, należy wymontować

A.
B.
C.
D.