LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 14
Na podstawie załączonego schematu smarowania przyczepy rolniczej, ślizgacze resorów należy smarować
A.
B.
C.
D.