LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 1
Przyczyną przedostawania się mleka do zbiornika próżniowego dojarki rurociągowej jest

A.
B.
C.
D.