LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 29
Przed przystąpieniem do naprawy hartowanych części maszyn rolniczych metodami obróbki plastycznej należy poddać je zabiegowi

A.
B.
C.
D.