LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

Pytanie nr 38
Okresowym badaniom potwierdzającym stan techniczny należy poddawać

A.
B.
C.
D.