LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2018 (test 2)

Pytanie nr 23
Przyrząd pokazany na rysunku służy do pomiaru
A.
B.
C.
D.