LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2018 (test 2)

Pytanie nr 26
Która dźwignia służy do uruchamiania hydraulicznej podpory roztrząsacza obornika?
A.
B.
C.
D.