LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG3 - STYCZEŃ 2018 (test 2)

Pytanie nr 36
Co jest przyczyną wyraźnych drgań podczas uruchamiania rozdrabniacza bijakowego, pomimo sprawnych łożysk i braku uszkodzeń mechanicznych?

A.
B.
C.
D.