LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 38
Aby zmniejszyć stężenie 30% nadtlenku wodoru używanego do wykonywania chemicznych zabiegów fryzjerskich, należy go rozcieńczyć poprzez zmieszanie z wodą

A.
B.
C.
D.