LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 14
Aby podczas wykonywania zabiegu rozjaśniania włosów skrócić czas działania środka rozjaśniającego, należy użyć

A.
B.
C.
D.