LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 36
Na rysunku schematycznym przez pogrubienie zaznaczono we fryzurze
A.
B.
C.
D.