LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 43
Który rodzaj kontrastu przedstawiono na rysunku fryzury?
A.
B.
C.
D.