LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 29
Którego tła należy użyć w celu uzyskania na obrazie barwnym największej różnicy jasności pomiędzy tłem a fotografowaną czerwoną truskawką?

A.
B.
C.
D.