LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 18
W studio, w celu równomiernego oświetlenia postaci należy zastosować

A.
B.
C.
D.