LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Metoda rejestrowania obrazów, których rozpiętość tonalna przekracza możliwości matrycy aparatu cyfrowego, to

A.
B.
C.
D.