LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 6
Pomiaru natężenia światła odbitego dokonuje się światłomierzem skierowanym

A.
B.
C.
D.