LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 34
Aby nie dopuścić do przedostania się ziarenek piachu do mechanizmu aparatu, należy zastosować

A.
B.
C.
D.