LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 36
Który filtr umożliwia podczas fotografowania wyeliminowanie widocznych na fotografii refleksów?
A.
B.
C.
D.