LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 26
Który obiektyw ma ogniskową w przybliżeniu równą przekątnej formatu naświetlanej klatki filmowej?

A.
B.
C.
D.