LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 19
Metoda otrzymywania obrazów polegająca na bezpośrednim naświetleniu powierzchni materiału światłoczułego, na którym położone są przedmioty o różnym stopniu przezroczystości to

A.
B.
C.
D.