LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 9
Technika uzyskiwania obrazu, w którym dominującą rolę odgrywają tony ciemne i czerń, to

A.
B.
C.
D.