LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 2
Które urządzenie służy do uzyskania cyfrowego wtórnika obrazu analogowego?

A.
B.
C.
D.