LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Na zdjęciu zastosowano plan
A.
B.
C.
D.