LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 6
Do wykonania cyfrowej makrofotografii ziarenka grochu należy zastosować

A.
B.
C.
D.