LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 32
Uzyskiwanie dużych powiększeń z czarno-białego negatywu wymaga, aby podczas reprodukowania używać materiału zdjęciowego typ 135 o czułości

A.
B.
C.
D.