LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 23
Którą gradację papieru fotograficznego należy wybrać do kopiowania niedoświetlonego, małokontrastowego negatywu czarno-białego?

A.
B.
C.
D.