LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 11
Do kopiowania obrazu barwnego metodą subtraktywną należy zastosować powiększalnik z głowicą

A.
B.
C.
D.