LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 36
W fotografii tradycyjnej proces polegający na redukcji naświetlonych halogenków srebra do srebra atomowego zachodzi podczas

A.
B.
C.
D.