LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 34
Który format umożliwia zapisanie z kompresją bezstratną wielobarwnego obrazu w trybie CMYK?

A.
B.
C.
D.