LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 14
Którego narzędzia programu graficznego należy użyć do powielenia fragmentów obrazu w celu wykonania jego miejscowej rekonstrukcji?

A.
B.
C.
D.