LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 12
W programie Photoshop rysowanie ścieżek umożliwia

A.
B.
C.
D.