LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU23 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 38
W którym formacie należy zapisać obraz, jeżeli wymagane jest zachowanie przezroczystego tła?

A.
B.
C.
D.