LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU21 + AU26 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Na rysunku przedstawiono nawijanie włosów
A.
B.
C.
D.