LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU1 + AU26 - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 31
Wykorzystanie technologii trwałej kolorowej podczas wykonywania usługi fryzjerskiej polega na

A.
B.
C.
D.