LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 11
Na rysunku przedstawiono oznaczenie
A.
B.
C.
D.