LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 32
Zapis Ra 6,3 na rysunku wykonawczym, dotyczy

A.
B.
C.
D.