LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 22
Ile wynosi naprężenie dopuszczalne na zginanie dla stali konstrukcyjnej stopowej do nawęglania?
A.
B.
C.
D.