LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 11
Dolny wymiar graniczny dla przedstawionego zapisu wynosi
A.
B.
C.
D.