LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 37
Wskaż oznaczenie gwintu metrycznego drobnozwojnego.

A.
B.
C.
D.