LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 39
Na rysunku przedstawione jest połączenie
A.
B.
C.
D.