LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 41
Na rysunku przedstawiono połączenie gwintowe składające się z
A.
B.
C.
D.