LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG19 + INNE - CZERWIEC 2010

Pytanie nr 16
Jaka metoda nacinania zębów przedstawiona jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.